Bàn phím:
Từ điển:
 

rắn đòn cân

  • (đph) Nh. Rắn cạp nong cạp nia.