Bàn phím:
Từ điển:
 

rắn độc

  • Rắn có nọc độc.