Bàn phím:
Từ điển:
 

rắn chắc

  • tt Không mềm tí nào: Bắp thịt rắn chắc.