Bàn phím:
Từ điển:
 

rắn cạp nong

  • x. Cạp nong.