Bàn phím:
Từ điển:
 

rắn cấc

  • Nói thức ăn khô quá, rắn chắc, khó nhai: Bánh dày để lâu rắn cấc.