Bàn phím:
Từ điển:
 

rằn ri

  • Có nhiều sọc, màu sặc sỡ: Khăn rằn ri.