Bàn phím:
Từ điển:
 

rằn

  • t. Có nhiều sọc màu: Vải rằn.