Bàn phím:
Từ điển:
 

răn bảo

  • Nh. Răn: Răn bảo con cái.