Bàn phím:
Từ điển:
 

rặm

  • t. Hơi chói và khó chịu như có cái gì đâm khẽ vào da: Quạt thóc xong thấy rặm người; Rặm mắt.