Bàn phím:
Từ điển:
 

rắm

  • d. Hơi ở ruột thoát ra qua hậu môn.