Bàn phím:
Từ điển:
 

rặc

  • t. Nói nước thủy triều khi rút xuống: Nước rặc.