Bàn phím:
Từ điển:
 

ác cảm

noun

  • Antipathy, aversion, enmity, bad blood, ill feeling
    • có ác cảm với người nào: To have an enmity against someone, to be antipathetic to someone
    • hai người con dâu ấy có rất nhiều ác cảm với nhau: there is a lot of bad blood (ill feeling) between those two daughters-in-law