Bàn phím:
Từ điển:
 

ác bá

noun

  • Cruel landlord, village tyrant