Bàn phím:
Từ điển:
 

ác

noun

 • Crow, raven
 • (cũ) The sun
  • gửi trứng cho ác: to set the fox to keep the geese

adj

 • Cruel, malicious
 • Severe, fierce
  • đợt rét ác: a severe cold spell
  • trận đánh ác: a fierce battle
  • hôm nay nắng ác: today the sun is blistering hot
 • Ripping, rattling good
  • trận đá bóng ác: a ripping soccer game