Bàn phím:
Từ điển:
 

á khẩu

noun

  • aphasia
    • người mắc chứng á khẩu: aphasic