Bàn phím:
Từ điển:
 

á-căn-đình

noun

  • Argentina, the Argentine