Bàn phím:
Từ điển:
 

á

excl

  • Aah! Oof(expression of suffering)

noun

  • Asia
    • khối đại đông á: the New Order for greater East Asia
    • người châu á: an Asian

adj

  • Asian, Asiatic
    • Hiệp hội các nước đông nam á: Association of South-East Asian Nations (ASEAN)