Bàn phím:
Từ điển:
 
abbreviated address
  • (Tech) địa chỉ rút gọn