Bàn phím:
Từ điển:
 
abbo

danh từ

  • số nhiều abos, abbos
  • người thổ dân; dân cư trú đầu tiên tại địa phương