Bàn phím:
Từ điển:
 
abbatial /ə'beiʃəl/

tính từ

  • (thuộc) trưởng tu viện