Bàn phím:
Từ điển:
 
abbacy /'æbəsi/

danh từ

  • chức vị trưởng tu viện; quyền hạn trưởng tu viện