Bàn phím:
Từ điển:
 

ả giang hồ

noun

  • prostitute,
  • street-walker