Bàn phím:
Từ điển:
 
abattoir /'æbətwɑ:/

danh từ

  • lò mổ, lò sát sinh