Bàn phím:
Từ điển:
 
abatised /'æbətist/

tính từ

  • (quân sự) có đống cây chướng ngại, có đống cây cản