Bàn phím:
Từ điển:
 

hô hố

  • (Cười hô hố) To guffaw