Bàn phím:
Từ điển:
 

hiu quạnh

adj

  • deserted; lonely