Bàn phím:
Từ điển:
 

hiu hắt

  • Blow gently (nói về gió)