Bàn phím:
Từ điển:
 

hít

verb

  • to inhale; to inspire; to breathe; to sniff
    • hít giá biểu: to sniff the sea-wir