Bàn phím:
Từ điển:
 

híp

verb

  • to be swollen; to close
    • híp mắt: to close the eyes