Bàn phím:
Từ điển:
 

hình thức hoá

  • Formalize