Bàn phím:
Từ điển:
 

hình thức chủ nghiã

  • Formalistic