Bàn phím:
Từ điển:
 

hình thể

noun

  • form; figue; conformation; likeness