Bàn phím:
Từ điển:
 

hình phạt

  • Punishment, penalty
    • Hình phạt xứng đáng với tội: A punishment suitable to thr offence