Bàn phím:
Từ điển:
 

hình nổi

  • Relief
    • Bản đồ hình nổi: A relief map