Bàn phím:
Từ điển:
 

hình như

verb

  • to seem ; to appear