Bàn phím:
Từ điển:
 

hình hài

  • Body, physical being