Bàn phím:
Từ điển:
 

hình dáng

noun

  • figure, stature