Bàn phím:
Từ điển:
 

hình

 • Appearance, outward look, shape, figure
  • Quả núi hình con voi: An elephant-shaped mountain
  • Hình hình học: Geometrical fihures.
 • (như hình học) Geometry
  • Bài toán hình: A geometry problem
 • Photograph, picture
  • Chụp hình: To take a photogrraph (picture)
  • Cắt tấm hình ở tờ báo: To cut a photograph from a newspaper