Bàn phím:
Từ điển:
 

hĩm

  • (thông tục) Child's vulva
  • Little girl, tiny chit