Bàn phím:
Từ điển:
 

hiệu thế

  • Potential difference