Bàn phím:
Từ điển:
 

hiệu suất

noun

  • productivity, output