Bàn phím:
Từ điển:
 

hiệu nghiệm

adj

  • efficacious