Bàn phím:
Từ điển:
 

hiệu năng

  • Efficiency, output