Bàn phím:
Từ điển:
 

hiệu lệnh

noun

  • order, command