Bàn phím:
Từ điển:
 

hiệu đính

verb

  • to revise