Bàn phím:
Từ điển:
 

hiệu chính

verb

  • to regulate