Bàn phím:
Từ điển:
 

hiệu

noun

  • shop; store
    • hiệu sách: book shop sign; signal; mark
    • chuông báo hiệu: signal bell
    • nhãn hiệu: trade-mark