Bàn phím:
Từ điển:
 
abatis /'æbətis/

danh từ, số nhiều abatis

  • (quân sự) đống cây chướng ngại, đống cây cản