Bàn phím:
Từ điển:
 
abate /ə'beit/

ngoại động từ

 • làm dịu đi, làm yếu đi, làm giảm bớt
  • to abate a pain: làm dịu đau
 • hạ (giá), bớt (giá)
 • làm nhụt (nhụt khí...)
 • làm cùn (lưỡi dao...)
 • thanh toán, làm mất hết (những điều khó chịu, bực bội)
 • (pháp lý) huỷ bỏ, thủ tiêu
 • (kỹ thuật) ram (thép)

nội động từ

 • dịu đi, yếu đi, nhụt đi, đỡ, bớt, ngớt
  • paint abates: cơn đau dịu đi
  • storm abates: cơn bão ngớt