Bàn phím:
Từ điển:
 
abask /ə'bɑ:sk/

phó từ

  • (thơ ca) dưới ánh nắng, dưới ánh mặt trời, trong ánh lửa ấm